Aktív témák


Dalfordítások \ Dalfordítások
#248937 Stratos6 napja
Odysseas Elytis megzenésített verse: A lehorzsolt térdű gyerek Maria Dimitriadi: Pedi me to gratszunizmeno gonato Παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο / A lehorzsolt térdű gyerek Μαρία Δημητριάδη Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο κουρεμένο κεφάλι όνειρο ακούρευτο ποδιά με σταυρωμένες άγκυρες. Μπράτσο του πεύκου γλώσσα του ψαριού αδερφάκι του σύννεφου! Κοντά σου είδες ν’ ασπρίζει ένα βρεμένο βότσαλο, άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι. Τα πιο γυμνά τοπία που γνώρισες, τα πιο χρωματιστά. Βαθιά βαθιά ο αστείος περίπατος του σπάρου, ψηλά ψηλά της εκκλησίτσας το καπέλο και πέρα πέρα ένα βαπόρι με φουγάρα κόκκινα. Είδες το κύμα των φυτών όπου έπαιρνεν η πάχνη, το πρωινό λουτρό της το φύλλο της φραγκοσυκιάς, το γεφυράκι στη στροφή του δρόμου αλλά και τ’ αγριοχαμόγελο. Σε μεγάλους χτύπους δέντρων. Σε μεγάλα λιοστάσια παντρειάς εκεί που στάζουν από τα ζουμπούλια δάκρυα. Εκεί που ανοίγει ο αχινός τους γρίφους του νερού, εκεί που τ’ άστρα προμηνούν τη θύελλα. Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο χαϊμαλί τρελό σαγόνι πεισματάρικο. Παντελονάκι αέρινο, στήθος του βράχου κρίνο του νερού. Μορτάκι του άσπρου σύννεφου! Lehorzsolt térdű gyerek Lehorzsolt térdű gyerek te nyírt fej, nyiratlan álom kiskötény - keresztbe tett horgonyokkal fenyőfa karja, halak beszéde te felhő kisöccse! Láttál melletted fehér, nedves kavics hallottál - sípol egy nádszál a legcsupaszabb tájakat ismerted meg s a legszínesebbeket. Mélyen-mélyen egy hínár mókás hajladozása magasan-magasan a kápolna apró kalapja messze-messze egy piros kéményes gőzhajó Láttad a fák hullámait, amint megeste a harmat a hajnali fürdőt, az indiai füge tüskés levelét a kis hidat az utcafordulóban de a megszelidíthetetlen nevetést is a fák határtalan verdesését a férfiasság vaskos olajfatörzsét ott, ahol a jácintok pergették könnyüket ott, ahol a vadszárcsa rajzolta a vízre képrejtvényeit ott, ahol a csillagok jövendölnek vihart Lehorzsolt térdű gyerek te bolondos öszvér, makacs áll bőszár térdnadrág szikla-mellkas, vízililiom a fehér felhő vásott kisöccse. Fordította: Papp Árpád
Odysseas Elytis megzenésített verse: A lehorzsolt térdű gyerek Maria Dimitriadi: Pedi me to gratszunizmeno gonato Παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο / A lehorzsolt térdű gyerek Μαρία Δημητριάδη Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο κουρεμένο κεφάλι όνειρο ακούρευτο ποδιά με σταυρωμένες άγκυρες. Μπράτσο του πεύκου γλώσσα του ψαριού αδερφάκι του σύννεφου! Κοντά σου είδες ν’ ασπρίζει ένα βρεμένο βότσαλο, άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι. Τα πιο γυμνά τοπία που γνώρισες, τα πιο χρωματιστά. Βαθιά βαθιά ο αστείος περίπατος του σπάρου, ψηλά ψηλά της εκκλησίτσας το καπέλο και πέρα πέρα ένα βαπόρι με φουγάρα κόκκινα. Είδες το κύμα των φυτών όπου έπαιρνεν η πάχνη, το πρωινό λουτρό της το φύλλο της φραγκοσυκιάς, το γεφυράκι στη στροφή του δρόμου αλλά και τ’ αγριοχαμόγελο. Σε μεγάλους χτύπους δέντρων. Σε μεγάλα λιοστάσια παντρειάς εκεί που στάζουν από τα ζουμπούλια δάκρυα. Εκεί που ανοίγει ο αχινός τους γρίφους του νερού, εκεί που τ’ άστρα προμηνούν τη θύελλα. Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο χαϊμαλί τρελό σαγόνι πεισματάρικο. Παντελονάκι αέρινο, στήθος του βράχου κρίνο του νερού. Μορτάκι του άσπρου σύννεφου! Lehorzsolt térdű gyerek Lehorzsolt térdű gyerek te nyírt fej, nyiratlan álom kiskötény - keresztbe tett horgonyokkal fenyőfa karja, halak beszéde te felhő kisöccse! Láttál melletted fehér, nedves kavics hallottál - sípol egy nádszál a legcsupaszabb tájakat ismerted meg s a legszínesebbeket. Mélyen-mélyen egy hínár mókás hajladozása magasan-magasan a kápolna apró kalapja messze-messze egy piros kéményes gőzhajó Láttad a fák hullámait, amint megeste a harmat a hajnali fürdőt, az indiai füge tüskés levelét a kis hidat az utcafordulóban de a megszelidíthetetlen nevetést is a fák határtalan verdesését a férfiasság vaskos olajfatörzsét ott, ahol a jácintok pergették könnyüket ott, ahol a vadszárcsa rajzolta a vízre képrejtvényeit ott, ahol a csillagok jövendölnek vihart Lehorzsolt térdű gyerek te bolondos öszvér, makacs áll bőszár térdnadrág szikla-mellkas, vízililiom a fehér felhő vásott kisöccse. Fordította: Papp Árpád

#248927 Stratos2018-11-29
A Facebookkon lettem figyelmes erre az oldalra: Az alábbi Harci induló műfordítójának, Szabó kálmánnak, nemrég koszorúzták az emléktábláját az Árpádhíd pesti hídfőjénél található lakóépület sarkán! (ott, ahol Göncz Árpád szobrát is nemrég avatták) Θούριος(λεπτομέρειες) - Harci induló (részletek) Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,  / Bajtársak, meddig éljünk bujdosva, szűkösen,  μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;  / Magányos oroszlánként a hegygerinceken?  Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,  / Barlang legyen lakásunk és társunk odvas ág?  να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;  / Fussunk ki a világból, mert fáj a szolgaság?  Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,  / Elhagyjuk jó szülőink, testvérünk és hazánk,  τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;  / Gyermekeink, barátunk, s minden atyánkfiát?  Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,  / Jobb csak egy kurta órát szabadon élni át,  παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.  / Mint negyven esztendeig viselni rabigát.  Τι σ’ ωφελεί αν ζήσεις, και είσαι στη σκλαβιά;  / Mit használ az, ha élsz is, de más szolgája vagy?  στοχάσου πως σε ψένουν, καθ’ ώραν στην φωτιά.  / Érezd, hogy tüzes nyárson pörkölik húsodat!  ... Βουλγάροι κι Αρβανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,  / Bolgárok és albánok, görögök és szerbek,  Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή,  / Arabok és fehérek, a Szabadság mellett  Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,  / Egy lendülettel fogjuk mindnyájan fegyverünk,  πως είμαστ’ αντριωμένοι, παντού να ξακουσθή.  / Hadd hallják hét határon is túl: nem remegünk!  ... Του Σάββα και Δουνάβου, αδέλφια Χριστιανοί,  / Száva és Duna menti keresztény testvérek,  με τα άρματα στο χέρι, καθ’ ένας ας φανή,  / Ragadjatok mind fegyvert, kicsiny és nagy népek!  Το αίμα σας ας βράση, με δίκαιον θυμόν,  / Jogos dühtől forr vérünk, kicsinyek és nagyok,  μικροί μεγάλοι ομώστε, τυρράννου τον χαμόν.  / Esküdjetek, elűzzük végre a Zsarnokot!  ... Με μια καρδιά όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή,  / Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal hát  χτυπάτε του τυράννου, την ρίζα να χαθή.  / Sújtsunk le gyökerére, vesszen a zsarnokság:  Να ανάψουμε μια φλόγα, σε όλην την Τουρκιά,  / A török birodalmat borítsa el a láng  να τρέξει από την Μπόσνα, και ως την Αραπιά.  / És járja Boszniától Arábiáig át!  Ψηλά στα μπαϊράκια, σηκώστε τον σταυρόν,  / Fel a keresztes zászlót, harcunkban ez a jel,  και σαν αστροπελέκια, χτυπατε τον εχθρόν.  / Csapjunk az ellenségre, ahogy villám felel!  Ποτέ μη στοχασθήτε, πως είναι δυνατός,  / Ne gondoljatok arra, hogy nagy az ereje,  καρδιοκτυπά και τρέμει, σαν τον λαγόν κι αυτός.  / Mint a nyúl, úgy reszket majd s-riadtan ver szíve  ... Λοιπόν γιατί αργήτε, τι στέκεσθε νεκροί;  / Rajta hát, mire vártok némán, mint a halott?  ξυπνήστε μην είστε ενάντιοι κι εχθροί.  / Ébredjetek, nehogy majd megfutamodjatok!  Πως οι προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά,  / Mint amilyen elszántan őseink harcoltak,  για την ελευθερία, πηδούσαν στη φωτιά.  / Mikor a Szabadságért a tűzbe gázoltak,  Έτσι κι ημείς, αδέλφια, ν’ αρπάξουμε για μια  / Testvérek, ez vár ránk is, az idő erre int,  τα άρματα, και να βγούμεν απ’ την πικρή σκλαβιά.  / Hogy örökre lerázzuk keserves... |-> Tovább
A Facebookkon lettem figyelmes erre az oldalra: Az alábbi Harci induló műfordítójának, Szabó kálmánnak, nemrég koszorúzták az emléktábláját az Árpádhíd pesti hídfőjénél található lakóépület sarkán! (ott, ahol Göncz Árpád szobrát is nemrég avatták) Θούριος(λεπτομέρειες) - Harci induló (részletek) Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,  / Bajtársak, meddig éljünk bujdosva, szűkösen,  μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;  / Magányos oroszlánként a hegygerinceken?  Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,  / Barlang legyen lakásunk és társunk odvas ág?  να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;  / Fussunk ki a világból, mert fáj a szolgaság?  Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,  / Elhagyjuk jó szülőink, testvérünk és hazánk,  τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;  / Gyermekeink, barátunk, s minden atyánkfiát?  Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,  / Jobb csak egy kurta órát szabadon élni át,  παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.  / Mint negyven esztendeig viselni rabigát.  Τι σ’ ωφελεί αν ζήσεις, και είσαι στη σκλαβιά;  / Mit használ az, ha élsz is, de más szolgája vagy?  στοχάσου πως σε ψένουν, καθ’ ώραν στην φωτιά.  / Érezd, hogy tüzes nyárson pörkölik húsodat!  ... Βουλγάροι κι Αρβανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,  / Bolgárok és albánok, görögök és szerbek,  Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή,  / Arabok és fehérek, a Szabadság mellett  Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,  / Egy lendülettel fogjuk mindnyájan fegyverünk,  πως είμαστ’ αντριωμένοι, παντού να ξακουσθή.  / Hadd hallják hét határon is túl: nem remegünk!  ... Του Σάββα και Δουνάβου, αδέλφια Χριστιανοί,  / Száva és Duna menti keresztény testvérek,  με τα άρματα στο χέρι, καθ’ ένας ας φανή,  / Ragadjatok mind fegyvert, kicsiny és nagy népek!  Το αίμα σας ας βράση, με δίκαιον θυμόν,  / Jogos dühtől forr vérünk, kicsinyek és nagyok,  μικροί μεγάλοι ομώστε, τυρράννου τον χαμόν.  / Esküdjetek, elűzzük végre a Zsarnokot!  ... Με μια καρδιά όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή,  / Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal hát  χτυπάτε του τυράννου, την ρίζα να χαθή.  / Sújtsunk le gyökerére, vesszen a zsarnokság:  Να ανάψουμε μια φλόγα, σε όλην την Τουρκιά,  / A török birodalmat borítsa el a láng  να τρέξει από την Μπόσνα, και ως την Αραπιά.  / És járja Boszniától Arábiáig át!  Ψηλά στα μπαϊράκια, σηκώστε τον σταυρόν,  / Fel a keresztes zászlót, harcunkban ez a jel,  και σαν αστροπελέκια, χτυπατε τον εχθρόν.  / Csapjunk az ellenségre, ahogy villám felel!  Ποτέ μη στοχασθήτε, πως είναι δυνατός,  / Ne gondoljatok arra, hogy nagy az ereje,  καρδιοκτυπά και τρέμει, σαν τον λαγόν κι αυτός.  / Mint a nyúl, úgy reszket majd s-riadtan ver szíve  ... Λοιπόν γιατί αργήτε, τι στέκεσθε νεκροί;  / Rajta hát, mire vártok némán, mint a halott?  ξυπνήστε μην είστε ενάντιοι κι εχθροί.  / Ébredjetek, nehogy majd megfutamodjatok!  Πως οι προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά,  / Mint amilyen elszántan őseink harcoltak,  για την ελευθερία, πηδούσαν στη φωτιά.  / Mikor a Szabadságért a tűzbe gázoltak,  Έτσι κι ημείς, αδέλφια, ν’ αρπάξουμε για μια  / Testvérek, ez vár ránk is, az idő erre int,  τα άρματα, και να βγούμεν απ’ την πικρή σκλαβιά.  / Hogy örökre lerázzuk keserves... |-> Tovább

#248913 Stratos2018-11-25
Újabb kérés futott be...! Hallgassátok szeretettel, és énekeljétek is (összevetve a fonetikával, olvasni is tanulhatjátok az eredeti szöveget!)! További kellemes hétvégét! Christos Menidiatis: Ta Klidia Τα κλειδιά / Tá klidhjá / A kulcsok Χρήστος Μενιδιάτης Μουσική - Στίχοι: Θοδωρής Κοτονιάς Μου το είπε ένα αηδόνι / Egy pacsirta mondta el nekem, πως η άνοιξη τελειώνει / hogy a tavasz véget ér, igen! μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα / De én nem hittem el soha! και ανθίσανε οι δρόμοι / És az utcák virágba borultak άλλη μια φορά ακόμη / Talán emiatt, újra, még egyszer και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. / az öled mélyén is elhittem neked. Mu to ípe éna ajdhóni  posz i ánikszi teljóni  ma eghó poté mu dhen to písztepsza  ke anthíszane i dhrómi  álli mja forá akómi  ke sztin angaljá szu mésza písztepsza.  Άτιμη καρδιά / Becstelen szív, Άτιμη καρδιά / Szégyentelen szív! δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / Kérés nélkül adod vissza a kulcsokat, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / kérés nélkül adod a kulcsokat át! Átimi kardhjá  Átimi kardhjá  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  Μου το είπε μια τσιγγάνα / Egy cigányasszony mondta nekem η καρδιά σου είναι αλάνα / a szíved egy játszótér a falu szélén για να παίζουν κάθε Μάη τα παιδιά / ahol minden májusban kedvükre játszhatnak a gyerekek κι αν τα γόνατα ματώνουν / még akkor is, ha a térdeik véreznek τα παιχνίδια δεν τελειώνουν / a játékoknak akkor sincs vége-hossza! στους γκρεμούς θα παίζει πάντα η καρδιά. / a szív mindig ott játszik, szélén a szakadékoknak Mu to ípe mjá cingána  i kardhjá szu íne alána  já ná pezun káthe Mái tá pedhjá  ki án tá ghónata matónun  tá pehnídhja dhen telejónun  sztusz ngremúsz tha pézi pánda i kardhjá.  Άτιμη καρδιά / Becstelen szív, Άτιμη καρδιά / Szégyentelen szív! δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / Kérés nélkül adod vissza a kulcsokat, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / kérés nélkül adod a kulcsokat át! Átimi kardhjá  Átimi kardhjá  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  Μου το είπε ένα αστέρι / Egy csillag mondta nekem el η γραμμή που `χεις στο χέρι / az a tenyeredben lévő vonal, θα σε φέρνει ως την πόρτα της μπροστά / egészen az ajtajáig vezet majd κι αν ποτέ της δεν ανοίξει / és még ha soha sem nyitná ki azt, ο αέρας θα φυσήξει / majd egy hatalmas szél fogja átfújni, να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά. / hogy visszahozza neked, mindazt amivel tartozik. Mu to ípe éna asztéri  i ghrammí pu `hisz szto héri  thá sze férni osz tin pórta tisz brosztá  ki an poté tisz dhen aníkszi  o aérasz thá fiszíkszi  ná szu féri píszo ó,ti szu hrosztá. Christos Menidiatis: Ta Kleidia
Újabb kérés futott be...! Hallgassátok szeretettel, és énekeljétek is (összevetve a fonetikával, olvasni is tanulhatjátok az eredeti szöveget!)! További kellemes hétvégét! Christos Menidiatis: Ta Klidia Τα κλειδιά / Tá klidhjá / A kulcsok Χρήστος Μενιδιάτης Μουσική - Στίχοι: Θοδωρής Κοτονιάς Μου το είπε ένα αηδόνι / Egy pacsirta mondta el nekem, πως η άνοιξη τελειώνει / hogy a tavasz véget ér, igen! μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα / De én nem hittem el soha! και ανθίσανε οι δρόμοι / És az utcák virágba borultak άλλη μια φορά ακόμη / Talán emiatt, újra, még egyszer και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. / az öled mélyén is elhittem neked. Mu to ípe éna ajdhóni  posz i ánikszi teljóni  ma eghó poté mu dhen to písztepsza  ke anthíszane i dhrómi  álli mja forá akómi  ke sztin angaljá szu mésza písztepsza.  Άτιμη καρδιά / Becstelen szív, Άτιμη καρδιά / Szégyentelen szív! δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / Kérés nélkül adod vissza a kulcsokat, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / kérés nélkül adod a kulcsokat át! Átimi kardhjá  Átimi kardhjá  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  Μου το είπε μια τσιγγάνα / Egy cigányasszony mondta nekem η καρδιά σου είναι αλάνα / a szíved egy játszótér a falu szélén για να παίζουν κάθε Μάη τα παιδιά / ahol minden májusban kedvükre játszhatnak a gyerekek κι αν τα γόνατα ματώνουν / még akkor is, ha a térdeik véreznek τα παιχνίδια δεν τελειώνουν / a játékoknak akkor sincs vége-hossza! στους γκρεμούς θα παίζει πάντα η καρδιά. / a szív mindig ott játszik, szélén a szakadékoknak Mu to ípe mjá cingána  i kardhjá szu íne alána  já ná pezun káthe Mái tá pedhjá  ki án tá ghónata matónun  tá pehnídhja dhen telejónun  sztusz ngremúsz tha pézi pánda i kardhjá.  Άτιμη καρδιά / Becstelen szív, Άτιμη καρδιά / Szégyentelen szív! δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / Kérés nélkül adod vissza a kulcsokat, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. / kérés nélkül adod a kulcsokat át! Átimi kardhjá  Átimi kardhjá  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  dhíhosz na rotíszisz dhínisz ta klidhjá.  Μου το είπε ένα αστέρι / Egy csillag mondta nekem el η γραμμή που `χεις στο χέρι / az a tenyeredben lévő vonal, θα σε φέρνει ως την πόρτα της μπροστά / egészen az ajtajáig vezet majd κι αν ποτέ της δεν ανοίξει / és még ha soha sem nyitná ki azt, ο αέρας θα φυσήξει / majd egy hatalmas szél fogja átfújni, να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά. / hogy visszahozza neked, mindazt amivel tartozik. Mu to ípe éna asztéri  i ghrammí pu `hisz szto héri  thá sze férni osz tin pórta tisz brosztá  ki an poté tisz dhen aníkszi  o aérasz thá fiszíkszi  ná szu féri píszo ó,ti szu hrosztá. Christos Menidiatis: Ta Kleidia

#248902 Stratos2018-11-20
Az előző hozzászólásban éneklő lány, egy másik dalt is elénekelt a zsűrinek, emléket állítva a 3 héttel korábban elhunyt (2018.10.24.), szeretett nagmamájáról..! A zenét bár ő maga szerezte, a csodálatos dalszöveget Taszosz Zotalisznak köszönheti. Kassandra Braousi: Panda tha se thimame Πάντα Θα Σε Θυμάμαι (Για την λατρεμένη μου γιαγιά / Mindig emlékezni fogok rád (A kedves nagymamámnak) Μουσική: Κασάντρα Μπραούσι / Zene: Kassandra Brausi Στίχοι: Τάσος Ζώταλης / Dalszöveg: Tasos Zotalis Φεγγάρια ματωμένα / Sok vérző Hold Όνειρα πεθαμένα / Halott álmok Κίνησες για ταξιδι / Elindultál, hosszú útnak Να φύγεις ήρθε η ώρα / Elérkezett az idő, hogy eltávozz Γιατί θεέ μου τώρα / Istenem! Miért pont most? Πόσο μου λείπεις ήδη / Oh, mennyire hiányollak! Είναι μακριά οι δρόμοι / Az utak messze vannak Δε πρόλαβα συγνώμη / Nem értem oda, bocsánat Να σ' αποχαιρετήσω / Hogy Tőled végleg elbúcsúzzak Μόνο με μια κιθάρα / Csupán egyetlen gitárral Και στην καρδιά λαχτάρα / És a szívünkben a vággyal Πώς να σε φέρω πίσω / Vissza, hogyan hozhatnálak? Πάντα θα σε θυμάμαι / Rád örökké emlékezni fogok Και θα χαμογελώ / És mosolyogok majd Και όταν θα κοιμάμαι / És amikor majd elalszom Θα σ' έχω στο μυαλό / Ott leszel velem gondolatban Και αν τύχει και δακρύσω / És ha véletlenül a könnyem eleredne Αν θες συγχώρα με / Ha akarod, bocsássál meg! Έλα στο όνειρο μου / Az álmaim közé jöjj el, gyere! Και παρηγόρα με / És vigasztaljál meg! Σε τούτο το τραγούδι / Ebben az énekben Στολίδι μου λουλούδι / Én virágom, én ékességem, 'Θελα να σού το πω / El akarom mondani neked Εκεί δε θα φοβάσαι / Hogy ott nem kell többé félned Και πάντα να θυμάσαι / És arra mindig emlékezz, Πόσο σε αγαπώ / Hogy mennyire szeretlek!
Az előző hozzászólásban éneklő lány, egy másik dalt is elénekelt a zsűrinek, emléket állítva a 3 héttel korábban elhunyt (2018.10.24.), szeretett nagmamájáról..! A zenét bár ő maga szerezte, a csodálatos dalszöveget Taszosz Zotalisznak köszönheti. Kassandra Braousi: Panda tha se thimame Πάντα Θα Σε Θυμάμαι (Για την λατρεμένη μου γιαγιά / Mindig emlékezni fogok rád (A kedves nagymamámnak) Μουσική: Κασάντρα Μπραούσι / Zene: Kassandra Brausi Στίχοι: Τάσος Ζώταλης / Dalszöveg: Tasos Zotalis Φεγγάρια ματωμένα / Sok vérző Hold Όνειρα πεθαμένα / Halott álmok Κίνησες για ταξιδι / Elindultál, hosszú útnak Να φύγεις ήρθε η ώρα / Elérkezett az idő, hogy eltávozz Γιατί θεέ μου τώρα / Istenem! Miért pont most? Πόσο μου λείπεις ήδη / Oh, mennyire hiányollak! Είναι μακριά οι δρόμοι / Az utak messze vannak Δε πρόλαβα συγνώμη / Nem értem oda, bocsánat Να σ' αποχαιρετήσω / Hogy Tőled végleg elbúcsúzzak Μόνο με μια κιθάρα / Csupán egyetlen gitárral Και στην καρδιά λαχτάρα / És a szívünkben a vággyal Πώς να σε φέρω πίσω / Vissza, hogyan hozhatnálak? Πάντα θα σε θυμάμαι / Rád örökké emlékezni fogok Και θα χαμογελώ / És mosolyogok majd Και όταν θα κοιμάμαι / És amikor majd elalszom Θα σ' έχω στο μυαλό / Ott leszel velem gondolatban Και αν τύχει και δακρύσω / És ha véletlenül a könnyem eleredne Αν θες συγχώρα με / Ha akarod, bocsássál meg! Έλα στο όνειρο μου / Az álmaim közé jöjj el, gyere! Και παρηγόρα με / És vigasztaljál meg! Σε τούτο το τραγούδι / Ebben az énekben Στολίδι μου λουλούδι / Én virágom, én ékességem, 'Θελα να σού το πω / El akarom mondani neked Εκεί δε θα φοβάσαι / Hogy ott nem kell többé félned Και πάντα να θυμάσαι / És arra mindig emlékezz, Πόσο σε αγαπώ / Hogy mennyire szeretlek!

#248901 Stratos2018-11-20
Szeretem a jó tehetségkutató műsorokat, mert megismerhetünk megannyi ifjú tehetséget! Nem csak énekük, gitártudásuk miatt, hanem a mondanivalójuk és dalszöveg, vagy zeneszerzői vénájuk miatt is..! Itt egy ifjú (16 éves!) leány, aki 3-5 évvel ezelőtt lépett erre az ösvényre... Kassandra Braousi: Prosfigas Πρόσφυγας / Menekült Μουσική - Στίχοι: Κασάντρα Μπραούσι Λένε είναι η διαδρομή μεγάλη / Azt mondják, hogy az út nagyon hosszú Μα δεν φοβάμαι, ζω για να ρισκάρω / De nem félek, azért élek, hogy kockáztassak Η θάλασσα η γαλάζια με ψυχές έχει βαφτεί και τρόμο / A tenger, a kék, lelkekkel festett és rettegéssel Λένε είναι η ζωή ωραία / Azt mondják, az élet gyönyörű és szép! Μα με ψεύτες έχω πια να κάνω / De nekem hazugokkal kell már cselekednem Κι αν περάσω απέναντι που θα με βγάλει ο δρόμος δεν ξέρω / És ha áttérek a túloldalra, nem tudom, hová vihet majd az út? Για λίγο χρήμα δες ο κόσμος τι μας κάνει / Egy kis pénzért, nézzétek, mit tesznek velünk az emberek! Την εξουσία κυνηγάνε όλοι πια / A hatalomra vadásznak már mind, az egész világon Και μες στο νήμα της ζωής μας θα μπλεχτούνε / És az életünk fonala során, arra vetemednek Να της αλλάξουνε απότομα τροχιά / Hogy hirtelen megváltozssák a sebességet Για λίγο χρήμα δες οι ψεύτες που μας παίζουν / Egy kis pénzért, lásd csak a hazugok, hogyan játszanak ki minket? Και στα μέρη μου συντρίμια πια θα δω / És az én helyeimen már csak roncsokat fogok látni Ψυχές μικρές, αθώες δες χαμογελούνε / Apró lelkek, ártatlanok nézd, hogy mosolyognak! Χωρίς να ξέρουν πως το αύριο είναι μικρό / Anélkül hogy tudnák, hogy a holnap egészen apró! Στο μέλλον μου θα ξενιτευτώ / A jövőmben álmodni fogok Πρόσφυγας εγώ για να ντυθώ / Hogy én menekültnek öltözzek be Ποιός να το φανταστεί / Ki képzelheti el, πως θα 'χανα σημαντικούς ανθρώπους μου / Hogy elveszítem majd a legfontosabb embereimet? Απών αυτός που 'λεγε μ' αγαπά / Azok közt, akik azt mondták szeretnek, Κι ακούω ξανά τα πυρομαχικά / És ismét hallom a lőszereket Ποιός να μου το χε πει / Aki azt mondta nekem, πως θ' απομακρυνομουν απ' τον τόπο μου / El fogok távolodni a földemtől
Szeretem a jó tehetségkutató műsorokat, mert megismerhetünk megannyi ifjú tehetséget! Nem csak énekük, gitártudásuk miatt, hanem a mondanivalójuk és dalszöveg, vagy zeneszerzői vénájuk miatt is..! Itt egy ifjú (16 éves!) leány, aki 3-5 évvel ezelőtt lépett erre az ösvényre... Kassandra Braousi: Prosfigas Πρόσφυγας / Menekült Μουσική - Στίχοι: Κασάντρα Μπραούσι Λένε είναι η διαδρομή μεγάλη / Azt mondják, hogy az út nagyon hosszú Μα δεν φοβάμαι, ζω για να ρισκάρω / De nem félek, azért élek, hogy kockáztassak Η θάλασσα η γαλάζια με ψυχές έχει βαφτεί και τρόμο / A tenger, a kék, lelkekkel festett és rettegéssel Λένε είναι η ζωή ωραία / Azt mondják, az élet gyönyörű és szép! Μα με ψεύτες έχω πια να κάνω / De nekem hazugokkal kell már cselekednem Κι αν περάσω απέναντι που θα με βγάλει ο δρόμος δεν ξέρω / És ha áttérek a túloldalra, nem tudom, hová vihet majd az út? Για λίγο χρήμα δες ο κόσμος τι μας κάνει / Egy kis pénzért, nézzétek, mit tesznek velünk az emberek! Την εξουσία κυνηγάνε όλοι πια / A hatalomra vadásznak már mind, az egész világon Και μες στο νήμα της ζωής μας θα μπλεχτούνε / És az életünk fonala során, arra vetemednek Να της αλλάξουνε απότομα τροχιά / Hogy hirtelen megváltozssák a sebességet Για λίγο χρήμα δες οι ψεύτες που μας παίζουν / Egy kis pénzért, lásd csak a hazugok, hogyan játszanak ki minket? Και στα μέρη μου συντρίμια πια θα δω / És az én helyeimen már csak roncsokat fogok látni Ψυχές μικρές, αθώες δες χαμογελούνε / Apró lelkek, ártatlanok nézd, hogy mosolyognak! Χωρίς να ξέρουν πως το αύριο είναι μικρό / Anélkül hogy tudnák, hogy a holnap egészen apró! Στο μέλλον μου θα ξενιτευτώ / A jövőmben álmodni fogok Πρόσφυγας εγώ για να ντυθώ / Hogy én menekültnek öltözzek be Ποιός να το φανταστεί / Ki képzelheti el, πως θα 'χανα σημαντικούς ανθρώπους μου / Hogy elveszítem majd a legfontosabb embereimet? Απών αυτός που 'λεγε μ' αγαπά / Azok közt, akik azt mondták szeretnek, Κι ακούω ξανά τα πυρομαχικά / És ismét hallom a lőszereket Ποιός να μου το χε πει / Aki azt mondta nekem, πως θ' απομακρυνομουν απ' τον τόπο μου / El fogok távolodni a földemtől

#248883 Stratos2018-10-24
Tzeni Vanou: An einai i agapi amartia Αν είναι η αγάπη αμαρτία / Hogyha a szerelem bűn volna Előadó: Πρώτη εκτέλεση: Τζένη Βάνου / T : Τζένη Βάνου / Στίχοι: Ηλίας Λυμπερόπουλος Μουσική: Μίμης Πλέσσας Δεν έχουν το δικαίωμα / Nincsen ahhoz joguk, για σένα να μου λένε / Hogy rólad beszéljenek nekem! τα στήθια μου να καίνε / Hogy a mellkasomat lángba borítsák, s a lelkem! να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω / Hogy rohanjak keresni, mint az őrült, hogy megtaláljalak! να λιώνω να πονώ να λαχταρώ / Hogy olvadozzak, hogy sóvárogjak fájón, hogy vágyakozzak! Αν είναι η αγάπη αμαρτία / Hogyha a szerelem bűn volna, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία / Kiállok, hogy kikiáltsam imádattal, θα βγω να το φωνάξω να το πω / Kiállok, hogy ordítsam, vagy könnyekkel rebegjem: πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ / - Bűnös vagyok! Azért, mert te vagy a szerelmem! Δεν έχουν το δικαίωμα / Nincsen nekik ahhoz joguk, να με περιφρονούνε / Hogy megvessenek engem! μαζί σου σαν με δούνε / Ha veled látnak kettesben, να λένε ότι είμαι αμαρτωλή / Azt mondhassák: bűnös vagyok, που λιώνω στο δικό σου το φιλί / amiért elolvadok a csókodtól! Αν είναι η αγάπη αμαρτία / Hogyha a szerelem bűn, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία / Kiállok, hogy imádattal kikiáltsam θα βγω να το φωνάξω να το πω / Kiállok, hogy kikiáltsam, ordítsam rekedten πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ / Bűnös vagyok, amiért őrülten szeretlek! θα βγω να το φωνάξω να το πω / Kiállok, hogy szétkiáltsam, vagy kiénekeljem πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ / Bűnös vagyok, amiért Te vagy a szerelmem!
Tzeni Vanou: An einai i agapi amartia Αν είναι η αγάπη αμαρτία / Hogyha a szerelem bűn volna Előadó: Πρώτη εκτέλεση: Τζένη Βάνου / T : Τζένη Βάνου / Στίχοι: Ηλίας Λυμπερόπουλος Μουσική: Μίμης Πλέσσας Δεν έχουν το δικαίωμα / Nincsen ahhoz joguk, για σένα να μου λένε / Hogy rólad beszéljenek nekem! τα στήθια μου να καίνε / Hogy a mellkasomat lángba borítsák, s a lelkem! να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω / Hogy rohanjak keresni, mint az őrült, hogy megtaláljalak! να λιώνω να πονώ να λαχταρώ / Hogy olvadozzak, hogy sóvárogjak fájón, hogy vágyakozzak! Αν είναι η αγάπη αμαρτία / Hogyha a szerelem bűn volna, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία / Kiállok, hogy kikiáltsam imádattal, θα βγω να το φωνάξω να το πω / Kiállok, hogy ordítsam, vagy könnyekkel rebegjem: πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ / - Bűnös vagyok! Azért, mert te vagy a szerelmem! Δεν έχουν το δικαίωμα / Nincsen nekik ahhoz joguk, να με περιφρονούνε / Hogy megvessenek engem! μαζί σου σαν με δούνε / Ha veled látnak kettesben, να λένε ότι είμαι αμαρτωλή / Azt mondhassák: bűnös vagyok, που λιώνω στο δικό σου το φιλί / amiért elolvadok a csókodtól! Αν είναι η αγάπη αμαρτία / Hogyha a szerelem bűn, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία / Kiállok, hogy imádattal kikiáltsam θα βγω να το φωνάξω να το πω / Kiállok, hogy kikiáltsam, ordítsam rekedten πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ / Bűnös vagyok, amiért őrülten szeretlek! θα βγω να το φωνάξω να το πω / Kiállok, hogy szétkiáltsam, vagy kiénekeljem πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ / Bűnös vagyok, amiért Te vagy a szerelmem!

#248865 Stratos2018-09-29
Nikos Makropoulos: M'ekapses (San Tsigaro Afiltro) M' έκαψες (Σαν τσιγάρο άφιλτρο) / Megégettél (Mint egy filter nélküli cigaretta) Δισκος:'Εχω Δικαιωμα'(1998) Στίχοι: Εύη Δρούτσα Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Μακρόπουλος Στη ζωή δεν υπάρχει σιωπή  / Az életben nem létezik némaság είν' ο χρόνος φτερό που πετάει  / Az idő szárny, amely elrepül ασ' τα δήθεν τα πρέπει τα μη  / Hagyd el az -Állítólag, a -Kell, és a -Ne! - szavakat! το κοστούμι δεν πάει σε κορμί  / Az öltöny, nem passzol olyan testhez, που Θεό τρελά πάντα αγαπάει  / Melyet Isten őrülten, örökké szeret! Σαν τσιγάρο άφιλτρο στο στόμα μου  / Mint egy mezitlábas cigaretta a számban μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου  / Látom a jeleidet a testemen μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! Σαν τσιγάρο άφιλτρο στο στόμα μου  / Mint egy filter nélküli cigaretta a számban μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου  / Látom a jeleidet a testemen μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! Όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς  / De nem tehetek másképp, αφού σε θέλω σαν τρελός  / Mert úgy kívánlak, mint egy őrült με καις αγάπη μου, με καις  / Felperzselsz szívem, fölégetsz engem μ' αυτά που κάνεις και που θες  / Mindazzal, amiket teszel, és amit kívánsz Στη ζωή δεν υπάρχει καημός  / Az életben nem létezhet bánat και το τέλος δεν ήρθε ακόμα  / És a vég, még nem érkezett el βγάλ' τα μαύρα, τα γκρι, βγες στο φως  / Vesd le a fekete ruháid, s a szürkéket, jöjj ki a fényre! μη ρωτάς πότε, πού, τι και πώς  / Ne kérdezd, mikor, hol, mit és hogyan?! την αγάπη μας ντύσε με χρώμα / Öltöztesd színesbe a szerelmünket!
Nikos Makropoulos: M'ekapses (San Tsigaro Afiltro) M' έκαψες (Σαν τσιγάρο άφιλτρο) / Megégettél (Mint egy filter nélküli cigaretta) Δισκος:'Εχω Δικαιωμα'(1998) Στίχοι: Εύη Δρούτσα Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Μακρόπουλος Στη ζωή δεν υπάρχει σιωπή  / Az életben nem létezik némaság είν' ο χρόνος φτερό που πετάει  / Az idő szárny, amely elrepül ασ' τα δήθεν τα πρέπει τα μη  / Hagyd el az -Állítólag, a -Kell, és a -Ne! - szavakat! το κοστούμι δεν πάει σε κορμί  / Az öltöny, nem passzol olyan testhez, που Θεό τρελά πάντα αγαπάει  / Melyet Isten őrülten, örökké szeret! Σαν τσιγάρο άφιλτρο στο στόμα μου  / Mint egy mezitlábas cigaretta a számban μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου  / Látom a jeleidet a testemen μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! Σαν τσιγάρο άφιλτρο στο στόμα μου  / Mint egy filter nélküli cigaretta a számban μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου  / Látom a jeleidet a testemen μ' έκαψες, μ' έκαψες  / Megperzseltél, megégettél! Όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς  / De nem tehetek másképp, αφού σε θέλω σαν τρελός  / Mert úgy kívánlak, mint egy őrült με καις αγάπη μου, με καις  / Felperzselsz szívem, fölégetsz engem μ' αυτά που κάνεις και που θες  / Mindazzal, amiket teszel, és amit kívánsz Στη ζωή δεν υπάρχει καημός  / Az életben nem létezhet bánat και το τέλος δεν ήρθε ακόμα  / És a vég, még nem érkezett el βγάλ' τα μαύρα, τα γκρι, βγες στο φως  / Vesd le a fekete ruháid, s a szürkéket, jöjj ki a fényre! μη ρωτάς πότε, πού, τι και πώς  / Ne kérdezd, mikor, hol, mit és hogyan?! την αγάπη μας ντύσε με χρώμα / Öltöztesd színesbe a szerelmünket!

#248822 Stratos2018-09-09
Ismét a Mydros együttes táncházán találtam magam... :) Sok dalt már kívülről tud a közönség, és nem tudom eldönteni, mennyire is értik azt, hogy miről is szólnak a görög dalszövegek? Mindenesetre, egy régóta játszott nóta ragadt most meg a fülemben, valójában Peggy Zina dala: Peggy Zina: Tora pou to skeftikes (2004) Τώρα που το σκέφτηκες / Most, hogy meggondoltad... Πέγκυ Ζήνα Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος Εύκολο στα λόγια δύσκολο να γίνει  / Könnyűek a szavak, de nehezebb megcselekedni, να σου πω πως όλα τα ξεχνώ  / Hogy elmondjam neked; Mindent el fogok felejteni! Όσο και να παίρνεις όλη την ευθύνη  / Nem számít már, ha az összes felelősséget is vállalod, Στα δικά σου λάθη δε γυρνώ  / Többé, nem térek vissza a hibáidhoz! Refrén: Τώρα που το σκέφτηκες  / Most, hogy megondoltad, έκλεισαν οι δρόμοι  / Lezárultak az utak..! Υποσχέσεις ψεύτικες  / A hamis ígéreteknek Δεν πιστεύω πια  / Többé nem hiszek! Τώρα που το σκέφτηκες  / Most, jól kiötlötted, πώς ν’ αλλάξω γνώμη  / Hogy változtassam meg a véleményemet, Η ζωή που χάθηκε  / Ám, az az élet, ami elveszett, πίσω δε γυρνά...  / Vissza, nem tér soha már..! Θέλεις να γυρίσεις λες πως μετανιώνεις  / Azt mondod, visszajönnél, és hogy már megbántad μα δε φτάνει μόνο να το λες  / De nem elég, hogy ezt csak mondjad! Όταν κάνεις λάθη πρέπει να πληρώνεις  / Ha hibát követsz el, meg kell fizetned érte, Και νομίζω ξέρεις πόσο φταις  / És azt hiszem, tudod; mily sokat vétkeztél! Refrén: Τώρα που το σκέφτηκες...  / Most, hogy jól megondoltad... MYDROS együttes: Tora pou to skeftikes (2011) Τώρα που το σκέφτηκες  / Tóra pu to szkéftikesz  Πέγκυ Ζήνα  / Peggi Zína  Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου  / Dalszöveg: Ilíasz Filíppu  Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος  / Zene: Kiriákosz Papadópulosz  Εύκολο στα λόγια δύσκολο να γίνει  / Éfkolo sztá lója dhíszkolo na ghíni  να σου πω πως όλα τα ξεχνώ  / na szu po posz óla ta kszehnó  Όσο και να παίρνεις όλη την ευθύνη  / Ószo ke ná pérnisz óli tin efthíni  Στα δικά σου λάθη δε γυρνώ  / Szta dhiká su láthi de jirnó  Refren: Τώρα που το σκέφτηκες  / Tóra pu to szkéftikesz  έκλεισαν οι δρόμοι  / ékliszan í dhrómi  Υποσχέσεις ψεύτικες  / Iposzhészisz pszéftikesz  Δεν πιστεύω πια  / Dhen pisztévo pjá  Τώρα που το σκέφτηκες  / Tóra pu to szkéftikesz  πώς ν’ αλλάξω γνώμη  / pósz n’ allákszo ghnómi  Η ζωή που χάθηκε  / I zoí pu háthike  πίσω δε γυρνά...  / píszo dhe ghírná...  Θέλεις να γυρίσεις λες πως μετανιώνεις  / Thélisz ná jiríszisz lesz posz metanyónisz  μα δε φτάνει μόνο να το λες  / má dhe ftáni móno na to lesz  Όταν κάνεις λάθη πρέπει να πληρώνεις  / Ótan kánisz láthi prépi na plirónisz  Και νομίζω ξέρεις πόσο φταις  / Ke nomízo kszérisz pószo ftész Refren: Τώρα που το σκέφτηκες...  / Tóra pu to szkéftikesz... 
Ismét a Mydros együttes táncházán találtam magam... :) Sok dalt már kívülről tud a közönség, és nem tudom eldönteni, mennyire is értik azt, hogy miről is szólnak a görög dalszövegek? Mindenesetre, egy régóta játszott nóta ragadt most meg a fülemben, valójában Peggy Zina dala: Peggy Zina: Tora pou to skeftikes (2004) Τώρα που το σκέφτηκες / Most, hogy meggondoltad... Πέγκυ Ζήνα Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος Εύκολο στα λόγια δύσκολο να γίνει  / Könnyűek a szavak, de nehezebb megcselekedni, να σου πω πως όλα τα ξεχνώ  / Hogy elmondjam neked; Mindent el fogok felejteni! Όσο και να παίρνεις όλη την ευθύνη  / Nem számít már, ha az összes felelősséget is vállalod, Στα δικά σου λάθη δε γυρνώ  / Többé, nem térek vissza a hibáidhoz! Refrén: Τώρα που το σκέφτηκες  / Most, hogy megondoltad, έκλεισαν οι δρόμοι  / Lezárultak az utak..! Υποσχέσεις ψεύτικες  / A hamis ígéreteknek Δεν πιστεύω πια  / Többé nem hiszek! Τώρα που το σκέφτηκες  / Most, jól kiötlötted, πώς ν’ αλλάξω γνώμη  / Hogy változtassam meg a véleményemet, Η ζωή που χάθηκε  / Ám, az az élet, ami elveszett, πίσω δε γυρνά...  / Vissza, nem tér soha már..! Θέλεις να γυρίσεις λες πως μετανιώνεις  / Azt mondod, visszajönnél, és hogy már megbántad μα δε φτάνει μόνο να το λες  / De nem elég, hogy ezt csak mondjad! Όταν κάνεις λάθη πρέπει να πληρώνεις  / Ha hibát követsz el, meg kell fizetned érte, Και νομίζω ξέρεις πόσο φταις  / És azt hiszem, tudod; mily sokat vétkeztél! Refrén: Τώρα που το σκέφτηκες...  / Most, hogy jól megondoltad... MYDROS együttes: Tora pou to skeftikes (2011) Τώρα που το σκέφτηκες  / Tóra pu to szkéftikesz  Πέγκυ Ζήνα  / Peggi Zína  Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου  / Dalszöveg: Ilíasz Filíppu  Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος  / Zene: Kiriákosz Papadópulosz  Εύκολο στα λόγια δύσκολο να γίνει  / Éfkolo sztá lója dhíszkolo na ghíni  να σου πω πως όλα τα ξεχνώ  / na szu po posz óla ta kszehnó  Όσο και να παίρνεις όλη την ευθύνη  / Ószo ke ná pérnisz óli tin efthíni  Στα δικά σου λάθη δε γυρνώ  / Szta dhiká su láthi de jirnó  Refren: Τώρα που το σκέφτηκες  / Tóra pu to szkéftikesz  έκλεισαν οι δρόμοι  / ékliszan í dhrómi  Υποσχέσεις ψεύτικες  / Iposzhészisz pszéftikesz  Δεν πιστεύω πια  / Dhen pisztévo pjá  Τώρα που το σκέφτηκες  / Tóra pu to szkéftikesz  πώς ν’ αλλάξω γνώμη  / pósz n’ allákszo ghnómi  Η ζωή που χάθηκε  / I zoí pu háthike  πίσω δε γυρνά...  / píszo dhe ghírná...  Θέλεις να γυρίσεις λες πως μετανιώνεις  / Thélisz ná jiríszisz lesz posz metanyónisz  μα δε φτάνει μόνο να το λες  / má dhe ftáni móno na to lesz  Όταν κάνεις λάθη πρέπει να πληρώνεις  / Ótan kánisz láthi prépi na plirónisz  Και νομίζω ξέρεις πόσο φταις  / Ke nomízo kszérisz pószo ftész Refren: Τώρα που το σκέφτηκες...  / Tóra pu to szkéftikesz... 

#248814 Stratos2018-09-05
Aggelos Dionissiou & Dimitris Kontolazos: Agnoste File (Erasti Tis Agapis Mou) Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου / Ó, ismeretlen barátom, óh, szerelmem szeretője! Α. Διονυσίου:  / A. Dionysiou: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου,  / Ó, ismeretlen barátom, szeretője a szerelmemnek, άσ’ την σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.  / kérlek, hagyd meg Őt, hagyd csak számomra meg! Είναι το φως μου, ο εαυτός μου και η ανάσα μου.  / Ő az én fényem, Ő az én énem, és a lélegzetem. Άγνωστε φίλε, μόνον εγώ την αγαπώ.  / Ismeretlen barátom, Őt igazán, csak én szeretem! Κοντολάζος:  / Kontolazos: Να `ξερες, φίλε, γι’ αυτήν τι έχω κάνει,  / Ha tudnád, barátom, Őérte, mi mindent tettem meg! έχω χαλάσει μια ολόκληρη ζωή.  / Érte áldoztam, rá tékozoltam egy teljes életet. Είναι το πάθος μου, είναι το λάθος μου, είναι το δάκρυ μου,  / Ő a szenvedélyem, a vétkem, és a fájó könnyem, άγωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.  / Ó, ismeretlen barátom, óh, szerelmem szeretője! Ρεφρέν (μαζί):  / Refrén (együtt): Δυο καράβια τσακισμένα απ’ τον ίδιο βράχο,  / Két sebzett hajócska, ugyan attól a sziklától felszakítottan, δυο αγάπες προδομένες απ’ το ίδιο 'σ’ αγαπώ'.  / két elárult szerelem, ugyan attól a szeretlek ígérettől ámítottan Δυο καράβια τσακισμένα απ’ τον ίδιο βράχο,  / Két sebzett hajó, ugyan attól a sziklától elveszítve, δυο κορμιά σταυρωμένα στον ίδιο σταυρό.  / két testet látsz, egyazon kereszten: megfeszítve! Κοντολάζος:  / Kontolazos: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου,  / Ó, ismeretlen barátom, szeretője a szerelmemnek, άσ’ την σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.  / kérlek, hagyd meg Őt, hagyd csak számomra meg! Είν’ η πνοή μου, η προσευχή μου και η λαχτάρα μου.  / Ő az én lélegzetem, az imám és a vágyódásom. Άγνωστε φίλε, μόνον εγώ την αγαπώ.  / Igazán csak én szeretem, óh, ismeretlen barátom! Α. Διονυσίου:  / A. Dionysiou: Να `ξερες, φίλε, εγώ τι έχω κάνει,  / Ha tudnád, barátom, Őérte, mi mindent tettem meg! της έχω δώσει τα πάντα στη ζωή.  / Neki adtam magam, az életem, a mindenemet! Είναι ο πόνος μου, είναι ο δρόμος μου, το μονοπάτι μου.  / Ő az én fájdalmam, az én utam, az én ösvényem. άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.  / Ó, ismeretlen barátom, óh, szerelmem szeretője! Ρεφρέν (μαζί):  / Refrén (együtt): Δυο καράβια τσακισμένα απ’ τον ίδιο βράχο.. / Két sebzett hajócska, ugyan attól a sziklától felszakítottan..
Aggelos Dionissiou & Dimitris Kontolazos: Agnoste File (Erasti Tis Agapis Mou) Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου / Ó, ismeretlen barátom, óh, szerelmem szeretője! Α. Διονυσίου:  / A. Dionysiou: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου,  / Ó, ismeretlen barátom, szeretője a szerelmemnek, άσ’ την σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.  / kérlek, hagyd meg Őt, hagyd csak számomra meg! Είναι το φως μου, ο εαυτός μου και η ανάσα μου.  / Ő az én fényem, Ő az én énem, és a lélegzetem. Άγνωστε φίλε, μόνον εγώ την αγαπώ.  / Ismeretlen barátom, Őt igazán, csak én szeretem! Κοντολάζος:  / Kontolazos: Να `ξερες, φίλε, γι’ αυτήν τι έχω κάνει,  / Ha tudnád, barátom, Őérte, mi mindent tettem meg! έχω χαλάσει μια ολόκληρη ζωή.  / Érte áldoztam, rá tékozoltam egy teljes életet. Είναι το πάθος μου, είναι το λάθος μου, είναι το δάκρυ μου,  / Ő a szenvedélyem, a vétkem, és a fájó könnyem, άγωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.  / Ó, ismeretlen barátom, óh, szerelmem szeretője! Ρεφρέν (μαζί):  / Refrén (együtt): Δυο καράβια τσακισμένα απ’ τον ίδιο βράχο,  / Két sebzett hajócska, ugyan attól a sziklától felszakítottan, δυο αγάπες προδομένες απ’ το ίδιο 'σ’ αγαπώ'.  / két elárult szerelem, ugyan attól a szeretlek ígérettől ámítottan Δυο καράβια τσακισμένα απ’ τον ίδιο βράχο,  / Két sebzett hajó, ugyan attól a sziklától elveszítve, δυο κορμιά σταυρωμένα στον ίδιο σταυρό.  / két testet látsz, egyazon kereszten: megfeszítve! Κοντολάζος:  / Kontolazos: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου,  / Ó, ismeretlen barátom, szeretője a szerelmemnek, άσ’ την σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.  / kérlek, hagyd meg Őt, hagyd csak számomra meg! Είν’ η πνοή μου, η προσευχή μου και η λαχτάρα μου.  / Ő az én lélegzetem, az imám és a vágyódásom. Άγνωστε φίλε, μόνον εγώ την αγαπώ.  / Igazán csak én szeretem, óh, ismeretlen barátom! Α. Διονυσίου:  / A. Dionysiou: Να `ξερες, φίλε, εγώ τι έχω κάνει,  / Ha tudnád, barátom, Őérte, mi mindent tettem meg! της έχω δώσει τα πάντα στη ζωή.  / Neki adtam magam, az életem, a mindenemet! Είναι ο πόνος μου, είναι ο δρόμος μου, το μονοπάτι μου.  / Ő az én fájdalmam, az én utam, az én ösvényem. άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.  / Ó, ismeretlen barátom, óh, szerelmem szeretője! Ρεφρέν (μαζί):  / Refrén (együtt): Δυο καράβια τσακισμένα απ’ τον ίδιο βράχο.. / Két sebzett hajócska, ugyan attól a sziklától felszakítottan..

#248700 Stratos2018-08-10
Stavento & Ivi Adamou: Mi staksi ke mi vreksi (2016) Μη στάξει και μη βρέξει / Ne csepegjen, ne is essen! Στίχοι: Μιχάλης Κουϊνέλης Μουσική: Μιχάλης Κουϊνέλης 1. Stavento & Ήβη Αδάμου Ότι κι αν μου πεις εγώ ψυχή θα δώσω, / Bármit is mondsz nekem, én a lelkemet adom, ψυχή θα δώσω. / A lelkem adom. Ότι κι αν μου πεις κι εγώ ψυχή θα δώσω, / Bármit is mondsz nekem, én is a lelkemet adom, ψυχή θα δώσω. / A lelkem adom. Στην δύσκολη αν βρεθείς χέρι θ’ απλώσω, / S nehéz helyzetben, feléd nyújtom a kezem χέρι θ’ απλώσω. / Kezem nyújtom neked. Στη δύσκολη αν βρεθείς θα σε σηκώσω, / Ha nehéz helyzetben leszel, felemellek, θα `ρθω να σε σηκώσω. / Eljövök, hogy felemeljelek. Το `χεις τάξει μην ξεχαστείς / Megígérted, el ne felejtsd! σ’ αγαπάω εν τέλει όπως κανείς. / Szeretlek végletekig, ahogy senkisem. Σ’ έχω μη στάξει και μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα μωρό μου μη βραχείς, / Vigyázz kicsim, meg ne ázz nekem! ποτέ σου τίποτα λιγότερο / Soha, egy kicsit sem! ποτέ σου να μην ανεχτείς. / Soha ne légy engedékeny! Σ’ έχω μη στάξει κι μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα κανείς μονάχα εμείς / Vigyázz, senki más, csak mi ketten! χωράμε ο ένας μέσα στον άλλο / Elférünk, egyikünk a másikába, egymásba και άλλος δε χωράει κανείς. / És közénk- senki nem fér -, más nem állhat! Λόγια σκληρά αν σου πω θα το μετανιώσω, / Ha hozzád keményen szólnék, bánni fogom, θα το μετανιώσω. / Meg fogom bánni nagyon. Κι εγώ αν δε σου μιλώ στο κλάμα θα βαλαντώσω, / És ha nem beszélek hozzád, a sírás fog kimeríteni, θα βαλαντώσω. / Bele fogok alélni. Στους τόσους πειρασμούς εγώ δε θα ενδώσω, / A megannyi kísértésnek, nem fogok engedni, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. / Megpróbálom, leglábbis. Αν μπεις σε πειρασμούς εγώ θα σε σκοτώσω, / Ám, ha te esel kísértésbe, meg foglak ölni, θα σε σκοτώσω. / Meg foglak ölni. Σ’ έχω μη στάξει και μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα μωρό μου μη βραχείς, / Vigyázz kicsim, meg ne ázz nekem! ποτέ σου τίποτα λιγότερο / Soha, ennél kevesebbet ποτέ σου να μην ανεχτείς. / Soha ne légy engedékeny! Σ’ έχω μη στάξει κι μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα κανείς μονάχα εμείς / Vigyázz, senki más, csak mi ketten! χωράμε ο ένας μέσα στον άλλο / Elférünk, egyikünk a másikába, egymásba και άλλος δε χωράει κανείς. / És közénk- senki nem fér -, más nem állhat! Το `χεις τάξει μην ξεχαστείς / Megígérted, el ne felejtsd! σ’ αγαπάω εν τέλει όπως κανείς. / Szeretlek végletekig, ahogy senkisem. Το `χεις τάξει μην ξεχαστείς / Megígérted, el ne felejtsd!
Stavento & Ivi Adamou: Mi staksi ke mi vreksi (2016) Μη στάξει και μη βρέξει / Ne csepegjen, ne is essen! Στίχοι: Μιχάλης Κουϊνέλης Μουσική: Μιχάλης Κουϊνέλης 1. Stavento & Ήβη Αδάμου Ότι κι αν μου πεις εγώ ψυχή θα δώσω, / Bármit is mondsz nekem, én a lelkemet adom, ψυχή θα δώσω. / A lelkem adom. Ότι κι αν μου πεις κι εγώ ψυχή θα δώσω, / Bármit is mondsz nekem, én is a lelkemet adom, ψυχή θα δώσω. / A lelkem adom. Στην δύσκολη αν βρεθείς χέρι θ’ απλώσω, / S nehéz helyzetben, feléd nyújtom a kezem χέρι θ’ απλώσω. / Kezem nyújtom neked. Στη δύσκολη αν βρεθείς θα σε σηκώσω, / Ha nehéz helyzetben leszel, felemellek, θα `ρθω να σε σηκώσω. / Eljövök, hogy felemeljelek. Το `χεις τάξει μην ξεχαστείς / Megígérted, el ne felejtsd! σ’ αγαπάω εν τέλει όπως κανείς. / Szeretlek végletekig, ahogy senkisem. Σ’ έχω μη στάξει και μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα μωρό μου μη βραχείς, / Vigyázz kicsim, meg ne ázz nekem! ποτέ σου τίποτα λιγότερο / Soha, egy kicsit sem! ποτέ σου να μην ανεχτείς. / Soha ne légy engedékeny! Σ’ έχω μη στάξει κι μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα κανείς μονάχα εμείς / Vigyázz, senki más, csak mi ketten! χωράμε ο ένας μέσα στον άλλο / Elférünk, egyikünk a másikába, egymásba και άλλος δε χωράει κανείς. / És közénk- senki nem fér -, más nem állhat! Λόγια σκληρά αν σου πω θα το μετανιώσω, / Ha hozzád keményen szólnék, bánni fogom, θα το μετανιώσω. / Meg fogom bánni nagyon. Κι εγώ αν δε σου μιλώ στο κλάμα θα βαλαντώσω, / És ha nem beszélek hozzád, a sírás fog kimeríteni, θα βαλαντώσω. / Bele fogok alélni. Στους τόσους πειρασμούς εγώ δε θα ενδώσω, / A megannyi kísértésnek, nem fogok engedni, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. / Megpróbálom, leglábbis. Αν μπεις σε πειρασμούς εγώ θα σε σκοτώσω, / Ám, ha te esel kísértésbe, meg foglak ölni, θα σε σκοτώσω. / Meg foglak ölni. Σ’ έχω μη στάξει και μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα μωρό μου μη βραχείς, / Vigyázz kicsim, meg ne ázz nekem! ποτέ σου τίποτα λιγότερο / Soha, ennél kevesebbet ποτέ σου να μην ανεχτείς. / Soha ne légy engedékeny! Σ’ έχω μη στάξει κι μη βρέξει / Enyém vagy, ne csepegjen, és ne is essen! κοίτα κανείς μονάχα εμείς / Vigyázz, senki más, csak mi ketten! χωράμε ο ένας μέσα στον άλλο / Elférünk, egyikünk a másikába, egymásba και άλλος δε χωράει κανείς. / És közénk- senki nem fér -, más nem állhat! Το `χεις τάξει μην ξεχαστείς / Megígérted, el ne felejtsd! σ’ αγαπάω εν τέλει όπως κανείς. / Szeretlek végletekig, ahogy senkisem. Το `χεις τάξει μην ξεχαστείς / Megígérted, el ne felejtsd!LEGNÉPSZERŰBB KÉPEK
LEGUTÓBBI FRISSÍTÉSEK
LEGUTÓBBI FÓRUMTÉMÁK
LEGÚJABB BESZÁMOLÓK
LEGÚJABB ALBUMOK
LEGUTÓBBI ÜZENETEK
AKTUÁLIS IDŐJÁRÁS
KÖZÖSSÉG: 21 773 TAG
ONLINE OLVASÓK: 4
FACEBOOK IDŐVONAL
LEGÚJABB GÖRÖG ZENÉK
STATISZTIKA
  • OnLine olvasók: 4

  • Látogatók ma: 66

  • Oldalletöltés ma: 3016

  • Összes látogató: 4 899 860

Kréta - Görögország
Szállásajánlatok Krétán.
Árajánlatkérés és szállásfoglalás közvetlen a szállás tulajdonosától.