Dalfordítások
Nyomtatóbarát verzió
  Fórum : Dalfordítások
Hozzászóló Üzenet
# 3406
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250140 Üzenet linkje2021-02-25 00:18:10 

icon_exclaim.gif Tartalomjegyzék: icon_arrow.gif Dalcímek icon_arrow.gif Előadók icon_arrow.gif Le NEM fordított dalok icon_arrow.gif Előadók görögül icon_arrow.gif Dalcímek görögül

Nikos Ksilouris:

Link

Στίχοι: Ρήγας Φερραίος
Μουσική: Χρήστος Λεοντής
Πρώτη εκτέλεση: Νίκος ΞυλούρηςΘούριος (λεπτομέρειες)(Greek) / Harci induló (részletek) (Hungarian)

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, / Bajtársak, meddig éljünk bujdosva, szűkösen,
μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά; / Magányos oroszlánként a hegygerinceken?
/x2

Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, / Jobb csak egy kurta órát szabadon élni át,
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. / Mint negyven esztendeig viselni rabigát. /x2

[b]Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, / Barlang legyen lakásunk és társunk odvas ág?
να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά; / Fussunk ki a világból, mert fáj a szolgaság? / x2

Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, / Jobb csak egy kurta órát szabadon élni át,
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. / Mint negyven esztendeig viselni rabigát. /x2

[b]Να χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, / Elhagyjuk jó szülőink, testvérünk és hazánk,
τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς; / Gyermekeink, barátunk, s minden atyánkfiát?


Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, / Jobb csak egy kurta órát szabadon élni át,
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. / Mint negyven esztendeig viselni rabigát. /x2

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσεις, και είσαι στη σκλαβιά; / Mit használ az, ha élsz is, de más szolgája vagy?
στοχάσου πως σε ψένουν, καθ’ ώραν στην φωτιά. / Érezd, hogy tüzes nyárson pörkölik húsodat!

… /

Βουλγάροι κι Αρβανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, / Bolgárok és albánok, görögök és szerbek,
Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή, / Arabok és fehérek, a Szabadság mellett
Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί, / Egy lendülettel fogjuk mindnyájan fegyverünk,
πως είμαστ’ αντριωμένοι, παντού να ξακουσθή. / Hadd hallják hét határon is túl: nem remegünk!

… /

Του Σάββα και Δουνάβου, αδέλφια Χριστιανοί, / Száva és Duna menti keresztény testvérek,
με τα άρματα στο χέρι, καθ’ ένας ας φανή, / Ragadjatok mind fegyvert, kicsiny és nagy népek!
Το αίμα σας ας βράση, με δίκαιον θυμόν, / Jogos dühtől forr vérünk, kicsinyek és nagyok,
μικροί μεγάλοι ομώστε, τυρράννου τον χαμόν. / Esküdjetek, elűzzük végre a Zsarnokot!

… /

Με μια καρδιά όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή, / Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal hát
χτυπάτε του τυράννου, την ρίζα να χαθή. / Sújtsunk le gyökerére, vesszen a zsarnokság:
Να ανάψουμε μια φλόγα, σε όλην την Τουρκιά, / A török birodalmat borítsa el a láng
να τρέξει από την Μπόσνα, και ως την Αραπιά. / És járja Boszniától Arábiáig át!
Ψηλά στα μπαϊράκια, σηκώστε τον σταυρόν, / Fel a keresztes zászlót, harcunkban ez a jel,
και σαν αστροπελέκια, χτυπατε τον εχθρόν. / Csapjunk az ellenségre, ahogy villám felel!
Ποτέ μη στοχασθήτε, πως είναι δυνατός, / Ne gondoljatok arra, hogy nagy az ereje,
καρδιοκτυπά και τρέμει, σαν τον λαγόν κι αυτός. / Mint a nyúl, úgy reszket majd s-riadtan ver szíve

… /

Λοιπόν γιατί αργήτε, τι στέκεσθε νεκροί; / Rajta hát, mire vártok némán, mint a halott?
ξυπνήστε μην είστε ενάντιοι κι εχθροί. / Ébredjetek, nehogy majd megfutamodjatok!
Πως οι προπάτορές μας, ορμούσαν σα θεριά, / Mint amilyen elszántan őseink harcoltak,
για την ελευθερία, πηδούσαν στη φωτιά. / Mikor a Szabadságért a tűzbe gázoltak,
Έτσι κι ημείς, αδέλφια, ν’ αρπάξουμε για μια / Testvérek, ez vár ránk is, az idő erre int,
τα άρματα, και να βγούμεν απ’ την πικρή σκλαβιά. / Hogy örökre lerázzuk keserves láncaink.
Να σφάξουμε τους λύκους, που στον ζυγόν βαστούν, / Öljük őket halomra, kik gyeplőt tartanak,
και Χριστιανούς και Τούρκους, σκληρά τους τυραννούν. / S törököt és keresztényt járomba hajtanak!
Στεργιάς και του πελάγου, να λάμψη ο σταυρός, / Szárazon és vízen a szent Kereszt ott ragyog,
και στην δικαιοσύνην, να σκύψη ο εχθρός. / S az Igazság lábánál a Gonosz térdre rogy,
Ο κόσμος να γλυτώση, απ’ αύτην την πληγή, / S megszabadul a világ végre e rút sebtől,
κ’ ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια εις την γη. / Hogy szabadon élhessünk, testvérek, a földön!

Fordította: Szabó Kálmán


Link

# 3407
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250148 Üzenet linkje2021-03-24 19:55:36 

Szervusztok!
Csipkerózsika álmát alussza már ez a fórum.. de most kaptam egy kívánságot - egyben ígéretet is, hogy elküldik majd a fordítást is..

Dimos Anastasiadis: Tora milao ego

Link

Τώρα Μιλάω Εγώ / Most én beszélek

Δήμος Αναστασιάδης -


Τώρα εγώ μιλώ,
τώρα θ'ακουστώ,
όσο κι αν φωνάξεις.
Τώρα σαν νερό,
όλα θα στα πω
και μετά με πράξεις.
Πάντα σ' άκουγα και υπέμενα βουβά.

Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα'σαι πια το ψέμα μου.
Δεν θα ταΐζω εγωισμούς σου, με το αίμα μου.
Τώρα θα φύγω, σώπα για λίγο κι' άκου πως κάνει η καρδιά κάτω απ'το δέρμα μου.
Τώρα μιλάω εγώ, δεν είμαι πια συμπαίχτης σου.
Κι αν θες να κρίνεις, κοίτα πρώτα τον καθρέφτη σου.
Σώπα για λίγο, τώρα θα φύγω, στον εαυτό σου, μόνο εκεί θα βρεις τον φταίχτη σου.

Τώρα εγώ μιλώ,
που' χα ουρανό, τα δικά σου χέρια.
Τώρα εγώ μιλώ,
που έχασα καιρό, βρίζοντας τ' αστέρια.
Πάντα σ'άκουγα και υπέμενα βουβά....
πάντα σ' άκουγα και υπέμενα βουβά.

Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα'σαι πια το ψέμα μου.
Δεν θα ταΐζω εγωισμούς σου, με το αίμα μου.
Τώρα θα φύγω, σώπα για λίγο κι' άκου πως κάνει η καρδιά κάτω απ'το δέρμα μου.
Τώρα μιλάω εγώ, δεν είμαι πια συμπαίχτης σου.
Κι αν θες να κρίνεις, κοίτα πρώτα τον καθρέφτη σου.
Σώπα για λίγο, τώρα θα φύγω, στον εαυτό σου, μόνο εκεί θα βρεις τον φταίχτη σου.

Τώρα μιλάω εγώ, δεν θα'σαι πια το ψέμα μου.
Δεν θα ταΐζω εγωισμούς σου, με το αίμα μου.
Τώρα θα φύγω, σώπα για λίγο κι' άκου πως κάνει η καρδιά κάτω απ'το δέρμα μου.
Τώρα μιλάω εγώ, δεν είμαι πια συμπαίχτης σου.
Κι αν θες να κρίνεις, κοίτα πρώτα τον καθρέφτη σου.
Σώπα για λίγο, τώρα θα φύγω, στον εαυτό σου, μόνο εκεί θα βρεις τον φταίχτη σου.

# 3408
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250149 Üzenet linkje2021-03-24 20:16:05 


Link

Ας κρατήσουν οι χοροί /
- Tο βιντεοκλίπ της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση

Ας κρατήσουν οι χοροί
και θα βρούμε αλλιώτικα
στέκια επαρχιώτικα βρε
ώσπου η σύναξις αυτή
σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί

Mέχρι τα ουράνια σώματα
με πομπούς και με κεραίες
φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα
κι ιστορία οι παρέες

Kάνει ο Γιώργος την αρχή
είμαστε δεν είμαστε
τίποτα δεν είμαστε βρε
κι ο Γιαννάκης τραγουδεί
άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει

Kαι στης νύχτας το λαμπάδιασμα
να κι ο Άλκης ο μικρός μας
για να σμίξει παλιές
κι αναμμένες τροχιές
με το ροκ του μέλλοντός μας

O ουρανός είναι φωτιές
ανεμομαζώματα
σπίθες και κυκλώματα βρε
και παρέες λαμπερές
το καθρεφτισμά τους στις ακρογιαλιές

Kι είτε με τις αρχαιότητες
είτε με ορθοδοξία
των Eλλήνων οι κοινότητες
φτιάχνουν άλλο γαλαξία

Να κι ο Mπάμπης που έχει πιει
κι η Λυδία ντρέπεται
που όλο εκείνη βλέπετε βρε
κι ο Αχιλλέας με τη Zωή
μπρος στην Πολαρόιντ κοιτούν γελαστοί

Τότε η Έλενα η χορεύτρια
σκύβει στη μεριά του Τάσου
και με μάτια κλειστά
τραγουδούν αγκαλιά
Εθνική Ελλάδος γεια σου

Τι να φταίει η Bουλή
τι να φταιν οι εκπρόσωποι
έρημοι και απρόσωποι βρε
αν πονάει η κεφαλή
φταίει η απρόσωπη αγάπη που 'χε βρει

Mα η δικιά μας έχει όνομα
έχει σώμα και θρησκεία
και παππού σε μέρη αυτόνομα
μέσα στην τουρκοκρατία

Να μας έχει ο Θεός γερούς
πάντα ν' ανταμώνουμε
και να ξεφαντώνουμε βρε
με χορούς κυκλωτικούς
κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς

Και στης νύχτας το λαμπάδιασμα
να πυκνώνει ο δεσμός μας
και να σμίγει παλιές κι αναμμένες τροχιές
με το ροκ του μέλλοντός μας


Link

# 3409
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250154 Üzenet linkje2021-04-10 20:43:43 

Elmúlt a Húsvét nálunk... de azért pár (Playboy?) nyuszika itt maradt tavalyról..! icon_smile.gif

Josephine : Ego - Εγώ - Official Music Video

Link

Εγώ / Én

Μουσική & Στίχοι: Λεωνίδας Σώζος
Παραγωγή & Ενορχήστρωση: Παναγιώτης Μπρακούλιας
Programming, κιθάρες, πλήκτρα: Παναγιώτης Μπρακούλιας
Recording, mixing, mastering: Παναγιώτης Μπρακούλιας @ Track Factory Music Productions

Direction & Αrt Direction Έφη Γούση
Cinematographer: Πέτρος Νούσιας
Μοντάζ: Νίκος Πάστρας
Colourist: Δημήτρης Καρτέρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ραφαήλ Θεοδοσίου
Set Design Assistant: Άννα Σάπκα

Styling: Ramona Vladi
Choreography: Bill Roxenos
Hair styling: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Make up: Άννα Αβραμίδου
Χορεύτριες: Νεφέλη Θεοδότου, Χριστίνα Καλιακάτσου, Παρασκευή Καραταϊδου, Αναστασία Πανοπούλου, Εύα Σωμαρακάκη, Άννα Τσακουρίδου


Στίχοι/Lyrics:

Πρώτη σου φορά μου λες πως σου συμβαίνει αυτό
Πως τρελαίνεσαι και δεν μπορείς ούτε λεπτό
Μακριά από τη δική μου αγκαλιά
Τα δικά μου τα φιλιά

Δε κοιμάσαι
Λες παντού με βλέπεις, πως φοβάσαι
Μην χαθεί όλο αυτό

Εγώ
Στη ζωή σου λες πως φέρνω πανικό
Εγώ
Αχ και να ξέρες ακόμα τι μπορώ
Εγώ
Κι ότι είχες παλιό
Πλέον ζει στο κενό
Sorry αν φταίω μα έτσι απλά είμαι εγώ

Πρώτη σου φορά μου λες πως τόσο αγαπάς
Είχες μάθει στο να φεύγεις να τα παράτας
Μα μη με συγκρίνεις με τα χθεσινά
Εδώ δεν περνούν αυτά

Δε κοιμάσαι
Λες παντού με βλέπεις, πως φοβάσαι
Μην χαθεί όλο αυτό

Εγώ
Στη ζωή σου λες πως φέρνω πανικό
Εγώ
Αχ και να ξέρες ακόμα τι μπορώ
Εγώ
Κι ότι είχες παλιό
Πλέον ζει στο κενό
Sorry αν φταίω μα έτσι απλά είμαι εγώ

Εγώ
Στη ζωή σου λες πως φέρνω πανικό
Εγώ
Αχ και να ξέρες ακόμα τι μπορώ
Εγώ
Κι ότι είχες παλιό
Πλέον ζει στο κενό
Sorry αν φταίω μα έτσι απλά είμαι εγώ

# 3410
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250163 Üzenet linkje2021-04-23 19:30:11 

Maraveyas: Rita

Link

Ρίτα / Rita
Κωστής Μαραβέγιας

Music & lyrics by Kostis Maraveyas
Recorded by Kostis Maraveyas & Nikos Angloupas
Mixed & mastered by Nikos Angloupas

Drums: Kriton Bellonias
Bass: Nikos Angloupas
El Guitar: Angelos Angelidis
Saxophone: Christos Kalkanis
Trombone: Jim Staridas
Voice, synths, synth bass, el guitar, percussions: Kostis Maraveyas

Written & Directed by Kostas Karydas
Produced by Kostas Karydas & Maria Lida Stavrakaki
Cinematography by Marios Tsipopoulos
Art Direction by Lina Patsiou

Starring as Rita: Erifili Kitzoglou
Styling by Lina Patsiou
Make Up & Hair: Marianna Varlamou
Gaffer: Giannis Tsinogos
Assistant Director: Maria Lida Stavraki
Associate Producer: Natalia Lampropoulou
Production Assistant: Dimitris Tsekos
Post Production: Kostas Karydas
Γραφiστικά: Bob Studio


Μάδησα μια μαργαρίτα
Και θυμήθηκα τη Ρίτα
Ημιυπόγειο στο Παγκράτι
σε ημίδιπλο κρεβάτι

Δεν κοιμόμασταν τη νύχτα
Μου ‘ δειχνε την αλφαβήτα
Θερμός λατίνος εραστής
Απών αιώνιος φοιτητής

Ήταν μια γυναίκα ψεύτρα
Μια κακούργα μια πλανεύτρα
Την αγάπησα στ΄ αλήθεια
Κι όλο τη θυμάμαι
Ρίταααααα

Φοιτητές στο Φι Πι Ψι
Με κρασί κι επιτραπέζια
Τώρα γόβα λουμπουτόν
Τσιφτετέλια στα τραπέζια
Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα

Ούτε ξέραμε και οι δύο
Προς τα που ‘ναι η σχολή
Με είχε γράψει Ανταρσία
εγώ παιδί από επαρχία

Φεστιβάλ όλη τη μέρα
Κάπου στη Γεωπονική
Εκεί κατάλαβα πως ήταν
Ελαφρών ηθών πολύ

Ήταν μια γυναίκα ψεύτρα
Μια κακούργα μια πλανεύτρα
Την αγάπησα στ΄ αλήθεια
Κι όλο τη θυμάμαι
Ρίταααααα

Φοιτητές στο Φι Πι Ψι
Με κρασί κι επιτραπέζια
Τώρα γόβα λουμπουτόν
Τσιφτετέλια στα τραπέζια
Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα

# 3411
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250172 Üzenet linkje2021-04-26 23:38:20 

Nagyon szeretem az énekesnő erős, tiszta hangját, és ahogyan előadja a dalszövegeit

(a fordítás itt, csupán Google!)

Alkistis Protopsalti & Stefanos Korkolis: H agaph pou paei - 2010

Link

Η αγάπη πού πάει / Hová lesz a szerelem?

Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης
Μουσική: Στέφανος Κορκολής
1. Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Στέφανος Κορκολής


Η νύχτα και τ` αστέρια παίρνουνε φωτιά / Az éjszaka és a csillagok kigyulladnak
μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει / de a lelkem hideg
σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα / örvény emelkedik a horizontra
θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. / szerelmünk pora lesz.

Το πρώτο πρώτο γέλιο σου να` ρχότανε / Jöjjön az első első nevetés
στα χείλη μου για λίγο να γελούσε / ajkamra egy ideig nevetve
εκείνη η στιγμή που σ` ερωτεύτηκα / abban a pillanatban, amikor beléd szerettem
στο σώμα μου για πάντα θα διαρκούσε. / a testemben örökké tartana.

Η αγάπη πού πάει / A szerelem, ami megy
πώς σκορπίζει, πώς σπάει / hogyan szóródik, hogyan törik
πώς τελειώνουν δυο άνθρωποι μόνοι; / hogy két ember egyedül marad?
Δεν μπορεί όλα αυτά / Mindezt nem teheti meg
που μετράμε αγκαλιά / hogy mérjük az ölelést
σε μια ώρα να γίνονται σκόνη. / egy óra múlva porrá válik.

Η αγάπη πού πάει / A szerelem, ami megy
πώς σκορπίζει, πώς σπάει / hogyan szóródik, hogyan törik
δεν μπορεί, δεν μπορεί / nem lehet, nem lehet
κάτι μένει. / marad valami.
Με ό,τι μένει λοιπόν / Tehát azzal, ami megmaradt
πάνω στο παρελθόν / a múltról
σ` αγαπώ, σ` αγαπώ / Szeretlek, szeretlek
κολλημένη, κολλημένη. / ragasztva, ragasztva.

Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας / A szél elviszi a darabjainkat
τους δυο μας θα σκορπίσει ως το φεγγάρι / mi ketten szétszóródunk a Holdra
θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας / a hold elolvad bánatunktól
κι ένα κενό τη θέση του θα πάρει. / és rés veszi át a helyét.


Egy órás előadás két előadótól:

LinkLegutóbb Stratos szerkesztette (2021-09-06 12:05:33), összesen 2 alkalommal
# 3412
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250173 Üzenet linkje2021-05-04 01:01:22 

Az előadó nem görög.
De az egyik legédesebb kedvencem attól a pillanattól fogva, amikor meghallottam..
S ha már találtam görögnyelvű fordítást a neten.. miért ne?
(A fordítás, csupán Google!)

Sade Adu - A legédesebb Tabu

Link

Το πιο γλυκό ταμπου / A legédesebb Tabu

Αν σου πω / Ha elmondom
Αν σου πω τώρα / Ha most elmondom
Θα συνεχίσεις / Folytatni fogod
Θα συνεχίσεις να με αγαπάς / Továbbra is szeretni fogsz
Αν σου πω / Ha elmondom
Αν σου πω πώς νιώθω / Ha elmondom, mit érzek
Θα συνεχίσεις να βγάζεις το καλύτερο μέσα μου / Továbbra is a legjobbat hozod ki belőlem
Μου δίνεις, μου δίνεις το πιο γλυκό ταμπού / Te adod, te adod a legédesebb tabut
Μου δίνεις, μου δίνεις το πιο γλυκό ταμπού / Te adod, te adod a legédesebb tabut
Πάρα πολύ καλό για μένα / Nagyon jó nekem
Υπάρχει μια ήσυχη καταιγίδα / Csendes vihar van
Και ποτέ δεν ένιωσα έτσι πριν / És még soha nem éreztem így
Υπάρχει μια ήσυχη καταιγίδα / Csendes vihar van
Αυτός είσαι εσύ. / Te vagy az.
Υπάρχει μια ήσυχη καταιγίδα / Csendes vihar van
Και ποτέ δεν ένιωσα τόσο ζεστό πριν / És még soha nem éreztem magam ilyen melegen
Δίνοντάς μου κάτι που είναι ταμπού / Adok valamit, ami tabu
(Μερικές φορές νομίζω ότι είσαι πολύ καλός για μένα) / (Néha azt gondolom, hogy nagyon jó vagy hozzám)
Μου δίνεις το πιο γλυκό ταμπού / Te adod a legédesebb tabut
Γι ' αυτό είμαι ερωτευμένος μαζί σου (μαζί σου) / Ezért vagyok szerelmes beléd (beléd)
Μου δίνεις το πιο γλυκό ταμπού / Te adod a legédesebb tabut
Πάρα πολύ καλό για μένα / Nagyon jó nekem
(Μερικές φορές νομίζω ότι είσαι πολύ καλός για μένα) / (Néha azt gondolom, hogy nagyon jó vagy hozzám)
Θα έκανα τα πάντα για σένα, θα ξεχώριζα στη βροχή / Mindent megtennék érted, kiemelkednék az esőben
Ό, τι θέλετε να κάνω, μην το αφήσετε να γλιστρήσει μακριά / Bármit is akarsz tőlem, ne hagyd, hogy elcsússzon
Υπάρχει μια ήσυχη καταιγίδα / Csendes vihar van
Και ποτέ δεν ένιωσα έτσι πριν / És még soha nem éreztem így
Υπάρχει μια ήσυχη καταιγίδα / Csendes vihar van
Νομίζω ότι είσαι εσύ. / Szerintem te vagy.
Υπάρχει μια ήσυχη καταιγίδα / Csendes vihar van
Και ποτέ δεν ένιωσα τόσο ζεστό πριν / És még soha nem éreztem magam ilyen melegen
Δίνοντάς μου κάτι που είναι ταμπού / Adok valamit, ami tabu
Μου δίνεις το (μου δίνεις, μου δίνεις το) πιο γλυκό ταμπού / Te adod nekem a (te adod, nekem adod) a legédesebb tabut
Γι ' αυτό είμαι ερωτευμένος μαζί σου (μαζί σου) / Ezért vagyok szerelmes beléd (beléd)
Μου δίνεις, συνέχισε να μου δίνεις το πιο γλυκό ταμπού / Add nekem, add tovább a legédesebb tabut
Πάρα πολύ καλό για μένα / Nagyon jó nekem
Έχεις τη μεγαλύτερη καρδιά / Neked van a legnagyobb szíved
Μερικές φορές νομίζω ότι είσαι πολύ καλός για μένα. / Néha azt gondolom, hogy nagyon jó vagy hozzám.
Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα και κάθε βράδυ είναι Παραμονή Πρωτοχρονιάς / Minden nap karácsony és minden este szilveszter
Θα συνεχίσεις να με αγαπάς / Továbbra is szeretni fogsz
Θα συνεχίσεις, θα συνεχίσεις / Folytatod, folytatod
Φέρνοντας έξω το καλύτερο μέσα μου / A legjobbat hozva ki belőlem

https://lyricstranslate.comLegutóbb Stratos szerkesztette (2021-09-06 12:00:50), összesen 1 alkalommal
# 3413
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250265 Üzenet linkje2021-09-06 10:34:23 

2021. szeptember 2-án, 96 éves korában elhunyt
Mikis Theodorakis világhírű görög zeneszerző

“Görögország lelkének egy részét veszítettük ma el!"


Link


Az előtte való napon töltötte be a 95. évét Irene Papas:
Együttműködésük gyümölcsét mutatjuk meg Nektek.


Link

Μίκης Θεοδωράκης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
1. Γρηγόρης Μπιθικώτσης
2. Κώστας Μακεδόνας
3. Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου
4. Ειρήνη Παππά

Ένα δειλινό, ένα δειλινό / Egy naplementén, naplementekor
ένα δειλινό σε δέσαν στο σταυρό / Egy naplementekor kötöztek téged a kereszthez
Σου κάρφωσαν τα χέρια σου, μου κάρφωσαν τα σπλάχνα / Átütötték szeggel a kezeidet, s átszegezték a belsőimet
Σου δέσανε τα μάτια σου, ω, ω, μου δέσαν την ψυχή μου / Bekötötték a szemeidet, ó, ó, megkötözték a lelkemet

Ένα δειλινό, ένα δειλινό / Egy naplementén, naplementekor
ένα δειλινό με τσάκισαν στα δυο / Egy naplementekor szakítottak ketté, téptek szét engem
Μου κλέψανε την όραση, μου πήραν την αφή μου / Ellopták a látásomat, elvették a tapintásomat
Μόν’ μου `μεινε η ακοή, ω, ω, να σ’ αγρικώ, παιδί μου / Csak a hallásom maradt meg, ó, ó, bár megölelhetnélek, gyermekem!

Ένα δειλινό, ένα δειλινό / Egy naplementén, naplementekor
ένα δειλινό σαν τον σταυραετό / Egy naplementén, mint egy hős, egy dalia
Χίμηξε, πα στις θάλασσες, χίμηξε, πα στους κάμπους / Sietve rontott előre, ment a tengerekhez, rohant, ment a pusztákra
Κάνε ν’ ανθίσουν τα βουνά, ω, ω, και να χαρούν οι ανθρώποι / Tedd virágzóvá a hegyeket, ó, ó, és boldogítsd az embereket!


Link


Az alábbi videón, a 70 éves születésnapját ünnepelték a Panathinajkos stadionban:

Link

# 3414
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250267 Üzenet linkje2021-10-26 16:28:30 

https://stixos.eu/%CF%83%CF%84.....paign=push

Paulina Voulgharaki: Iliahtidha

Link

Ηλιαχτίδα / Napsugár

Τραγούδι: Ηλιαχτίδα
Στίχοι: Παυλίνα Βουλγαράκη
Μουσική: Γιώργος Κυριάκος
Ερμηνευτές: Παυλίνα Βουλγαράκη
Στίχοι: Ηλιαχτίδα - Παυλίνα Βουλγαράκη


Θυμάμαι την πρώτη φορά / Emlékszem az első alkalomra,
μάτια υγρά και βαθιά / szemeid nedvesek és mélyek
σχεδόν σκοτεινά / szinte sötétek.
μα σε είχα διαλέξει / Ám, én téged választottalak!

Πια δε σε ξέρω καλά / Már nem jól ismerlek
κι ήρθε αυτή η φορά / és eljött az az idő,
που λέγαμε από παλιά / amit régóta emlegettünk
"τέλειωσε" είναι η λέξη / „Vége” ez az a szó.

Ηλιαχτίδα, ηλιαχτίδα, / Napsugár, napsugár,
ήθελες κι ήμουν εγώ / amit akartál, ám én váltam
Καταιγίδα, καταιγίδα / Viharrá, viharrá
δεν ήξερα πώς να σ' το πω / Nem tudtam, hogyan mondjam el…

Τότε οι ανάσες φωτιές / Akkor felforrósodott a lélegzetvételünk
γίναν κι εμείς εραστές / szinte tüzelt, s mi szeretők lettünk.
Φτιάξαμε αιώνιες στιγμές, / Örökkévaló pillanatokat alkottunk,
μετά φοβισμένοι / majd félellemmel telítedtünk

Πίναμε απ' τις πληγές / Ittunk a sebeinkből
που έσταξαν τόσες βροχές / amikből hullt megannyi eső
Δύο τυφλές αστραπές / Két elvakított villám,
ξένοι κι ερωτευμένοι / idegenek és szerelmesek

Λες αντίο, πάντα αντίο / Elköszönsz, mindig csak ég veled!
Μα όλο περνάς τις γραμμές / De folyton átléped a határokat
και πεθαίνω για δύο / és eldobom kettőnkért az életet
πέθανα τόσες φορές / Már annyiszor meghaltam már

Άγρια η καρδιά μου, νερά / A szívem vad, vízet
πήγες να πιείς πονηρά / indultál inni, ravaszkásan
στα ιερά απ' τα ρηχά, / a szentélyekben a sekélyből,
μα εγώ μαθημένη / de én már mindent kitanultam

να 'χω μι' αστεία καρδιά / hogy olyan vicces szívem legyen
που όποιον φτάνει κοντά / aki bárkihez ér közel,
τον πνιγεί αν δεν πάει στα βαθιά / megfojtja, ha a mélyére nem megy el
τώρα από εσένα τι μένει / hát most, belőled, mi marad?

Κι όλο πάω να σε φτάσω / És én örökké rohanok, hogy beérjelek
μα δεν είσαι ποτέ πουθενά / de soha nem vagy sehol
και ξεχνάω να ξεχάσω / És én elfelejtek felejteni
θυμάμαι την πρώτη φορά / Emlékszem az első alkalomra

Κάπου θα σ' έχει λοιπόν / Valahol tartogat téged tehát,
σε κάποιο άλλο παρόν / egy másik jelenidőben
μια ηλιαχτίδα που απλώς / egy napsugár, amely egyszerűen
θα σε πείσει πως ήμουν το ψέμα / meg fog győzni, hogy hazugság voltam

Κι όμως, πού ξέρεις, μπορεί / És mégis, mint tudod, lehet
για μία μόνο στιγμή / egyetlen pillanatra
η καρδιά σου κρυφά να σου πει / a szíved titokban azt mondja neked
πως στις φλέβες μας έκαιγε το αίμα / hogyan égett a vér az ereinkben

Κι εγώ κάπου θα υπάρχω / Ám, én valahol ott leszek,
και αν μάθεις ν' ακούς την καρδιά / és ha megtanulsz hallgatni a szívre
Ίσως, πάλι, χρόνο να 'χω / Talán, megint lesz rá időm,
να πεθάνω μι' ακόμη φορά / hogy újra meghalhassak, még egyszer

# 3415
KijelentkezvePrivát üzenet küldése
Stratos
Spec. Moderátor
Spec. Moderátor
2532 hozzászólásNincs beírva úticél.
#250268 Üzenet linkje2021-10-29 15:15:27 

Eleonora Zouganeli: Ta Leme

Link


Τα λέμε / "Viszlát!"


Στίχοι: Sunny Μπαλτζή Dalszöveg: Sunny Baltzi
Μουσική: Gigi d' Alessio Zene: Gigi d 'Alessio
1. Ελεωνόρα Ζουγανέλη 1. Zouganeli Eleonóra


Αγαπημένε, η ζωή / Szerelmem, az élet
κυλάει σαν ποτάμι / Úgy zajlik, mint a folyó
Πίνει απ’ τα δάκρυα βροχή / A könnyek esőjét issza
μα στάζει σε ένα τζάμι / Ám, egy ablak üvegét áztatja

Πες μου τι σημαίνει "τα λέμε" / Mondd el, mit jelent a "Viszlát!"
φεύγουν για πάντα οι στιγμές με ότι καίμε / A pillanatok örökre elmúlnak mindazzal, amit elégetünk
Τα λέμε... / "Viszlát..!"
Τόσο γενική αυτή η φράση / Olyan általános ez a kifejezés!
Ταιριάζει τέλεια στην κρύα σου στάση / Tökéletesen passzol a hideg hozzáállásodhoz
Τα λέμε... / "Még beszélünk..!/Viszlát..!"

Να αγκαλιαστούμε τελευταία φορά /  Öleljük meg egymást utoljára!
Να κλαίμε... /  Sírjunk..!

Μπάσταρδε πονάνε οι λέξεις / Te barom, fájnak a szavak
εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις / Meghalok, te pedig játszani akarsz
Τα λέμε! / "Viszlát..!"
Ποιος σου `χει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα / Ki tanított meg hazugsággal ölni?
σκληρούς ανθρώπους να πατάς σαν εμένα / Oly kemény embereket taposni el, mint én?
Χειρότερο και από βρισιά / Rosszabb, még a sértéseknél is!
Τα λέμε... / "Viszontlátásra..!"
Έπρεπε απλά να πεις / Egyszerűen csak azt kellett volna mondanod:
Αντίο... / Ég veled!

Πόση υποκρισία γλιτώνεις / Mennyi képmutatás elől menekülsz?
Θέλει να έχεις ψυχή να πληγώνεις / Kell, hogy legyen lelked, hogy ily sebet ejthess!
Τα λέμε... / "Még találkozunk..!"
Είναι της καρδιάς μου απορία / Ez a szívem kérdése
Ανωτερότητα δε θέλω καμία / Nem akarok semmiféle fölényt
Κυλιέμαι... / Elkap az örvény...

Νομίζεις πέφτω χαμηλά μα εγώ / Azt hiszed, magam alá zuhanok, de én
τιμάω το τέλος και νιώθω / Tisztelem a véget és átérzem
[/color]
Μπάσταρδε πονάνε οι λέξεις / Te barom, fájnak a szavak
Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις / Meghalok, te pedig játszani akarsz
Τα λέμε! / "Viszlát..!"
Ποιος σου `χει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα / Ki tanított meg hazugsággal ölni?
Σκληρούς ανθρώπους να πατάς σαν εμένα / Oly kemény embereket taposni el, mint én?
Χειρότερο και από βρισιά / Rosszabb, még a sértéseknél is!
Τα λέμε... / "Viszontlátásra..!"

Έπρεπε απλά να πεις / Egyszerűen csak annyit kellett volna mondanod:
Αντίο, τελειώσαμε, φύγε! / Ég veled, végeztünk, távozz!
Μην τολμήσεις να με βρεις ξανά / Ne merészelj újra megtalálni
Δεν τα λέμε πια ποτέ / Soha többé nem fogjuk egymást "látni"!
Θέλω μόνο να ξεχάσω / Csak felejteni akarok

Μπάσταρδε πονάνε οι λέξεις / Te barom, fájnak a szavak
Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις / Meghalok, te pedig játszani akarsz
Τα λέμε! / "Viszlát..!"
Χειρότερο και από βρισιά / Rosszabb, még a sértéseknél is!
Τα λέμε... / "Viszlát..!"
Άκου κάτι αληθινό: / Hallgass valami igaait:
Αγάπη μου αντίο, πονάω… /  "Ég veled, szerelmem, fáj nagyon..!
...γαμώτο / ... Basszus! "LinkLink

KERESŐ:
Nyomtatóbarát verzió
  Fórum : Dalfordítások
<   1 2 3 ... 226 227 228Copyright © 2003-2021 Hellasz.hu